Styrelsen i DalaSmak

Styrelse vald på årsmötet 2024

Olle Bengtsson, ordförande

Wera Arkeberg, Skördefest södra Dalarna, kassör

Anders WallElin Eriksson, Dalamat, sekreterare

Yvonne Björ, Mat runt Siljan