Om Matspaning / Food spotting Dalarna

Matspaning Dalarna är en karta över vi som odlar, föder upp, plockar, jagar och förädlar Dalarnas mat, alla gör produkter med ett tydligt ursprung från Dalarna.  Produkterna du kan hitta i gårdsbutiker, marknader, saluhallar, livsmedelsaffärer och/eller på caféer och restauranger. Kartan görs av oss själva och finns  i tryck, som pdf och digital för dator och mobiltelefon.

DEN FINNS I TVÅ VERSIONER

 • ONLINE MATSPANING (öppnas i nytt fönster). Den digitala kartan är en online-app för dator och mobil där du kan hitta aktuell information om alla producenter. Där kan du söka på kartan eller på namn, ort och produkt. Du kan också välja att söka enbart på producenter med egen försäljning, servering eller som erbjuder boende.
 • PRINT MATSPANING 2020
  • Du hittar den nedladdningsbara pdf-kartan (2020) här
  • Du hittar den tryckta kartan (2020) hos producenter, besöksmål och vissa info points.

IT IS AVAILABLE IN TWO VERSIONS

The Food Spotting map Dalecarlia is a map of us who grow, breed, pick, hunt and refine Dalarna’s food, all make products with a clear origin from Dalarna. The products you can find in farm shops, markets, market halls, grocery stores and / or in cafes and restaurants. The map is made by ourselves and is available in print, as pdf and digital for computer and mobile phone.

 • ONLINE FOOD SPOTTING (opens in new window). The digital map is an online app for computer and mobile where you can find current information about all producers. There you can search on the map or by name, place and product. You can also choose to search only for producers with their own sales, catering or who offer accommodation.
 • PRINT FOOD SPOTTING 2020
  • You can find the downloadable pdf map (2020) here
  • You will find the printed map (2020) at producers, destinations and certain info points.