Matspaningskartan / Foodspotting map

Matspaning Dalarna är en karta över vi som odlar, föder upp, plockar, jagar och förädlar Dalarnas mat, alla gör produkter med ett tydligt ursprung från Dalarna.  Produkterna du kan hitta i gårdsbutiker, marknader, saluhallar, livsmedelsaffärer och/eller på caféer och restauranger. Kartan görs av oss själva och finns  i tryck, som pdf och digital för dator och mobiltelefon.

  • Den digitala kartan är en online-app där du kan hitta aktuell information om alla producenter. Där kan du söka på kartan eller på namn, ort och produkt. Du kan också välja att söka enbart på producenter med egen försäljning, servering eller som erbjuder boende. Du hittar den digitala kartan här – MATSPANING ON-LINE (öppnas i nytt fönster)
  • Du hittar den nedladdningsbara pdf-kartan (2020) här
  • Du hittar den tryckta kartan (2020) hos producenter, besöksmål och vissa info points.

The Food Spotting map Dalecarlia is a map of us who grow, breed, pick, hunt and refine Dalarna’s food, all make products with a clear origin from Dalarna. The products you can find in farm shops, markets, market halls, grocery stores and / or in cafes and restaurants. The map is made by ourselves and is available in print, as pdf and digital for computer and mobile phone.

  • The digital map is an on-line app where you can find updated information about all the producers. In the app you can search on the map or on the names of producers, locations or type of produce. You can also filter out producers with on-site sale, restaurant/café service or who offers accommodations. You will find the digital map here.
  • Click here för the downloadable pdf-version (2020)
  • You will find the printed map at producers, places to visit and some info points