Om DalaSmak

DalaSmak är paraplyorganisation för föreningar och nätverk som har Dalarnas småskaliga livsmedelsproducenter som medlemmar. småskalig livsmedelsförädlare avses i detta sammanhang den som bedriver en varsam förädling av livsmedel utan onödiga tillsatser och som i väsentliga delar arbetar hantverksmässigt eller som i huvudsak använder lokala råvaror. Hit räknas också i detta sammanhang småskaliga odlare, uppfödare, jägare och fiskare som säljer direkt till konsument eller lokala butiker.

DalaSmak syfte – Dalarnas småskaliga livsmedelsförädlare ska verka för livsmedelsproduktion med smak, kvalité och identitet i centrum samt för den småskaliga livsmedelsförädlingens intressen.

Mål
Företräda branschen
Verka för förbättrade säljkanaler & distribution
Kompetensutveckling
Medverka i utvecklingen av ett lokalt livsmedelscentrum i Dalarna
Samordna information & insatser
Verka för en god arbetsmiljö för producenterna
Verka för fler producenter
Verka för ökad lönsamhet
Verka för användande av råvaror från Dalarna
Verka för samverkan, jämställdhet och integration.

Föreningar som är medlemmar i DalaSmak är:
Dalamat
Mat runt Siljan
Skördefest i Dalarna
Dalarnas Fäbodbrukare

Tillsammans har våra föreningar över 100 professionella aktiva livsmedelsföretag som medlemmar. Vi arbetar för fler, bättre och lönsammare företag utan avkall på kvalitén.

Styrelsen
Olle Bengtsson, ordförande
Elin Eriksson, sekreterare
Wera Arkeberg, kassör
Yvonne Björ, ledamot
Anna Hagström, ledamot

info ”snabela” dalasmak.se