Matspaning Dalarna / Food Spotting map Dalarna

Matspaning Dalarna är en karta över vi som odlar, föder upp, plockar, jagar och förädlar Dalarnas mat, alla gör produkter med ett tydligt ursprung från Dalarna.  Produkterna du kan hitta i gårdsbutiker, marknader, saluhallar, livsmedelsaffärer och/eller på caféer och restauranger. Kartan görs av oss själva och finns  i tryck, som pdf och digital för dator och mobiltelefon.

  • Du hittar den tryckta kartan hos producenter, besöksmål och vissa info points.
  • Du hittar den digitala kartan här MATSPANING ON LINE
  • Du hittar pdf kartan nedan.

The Food Spotting map Dalecarlia is a map of us who grow, breed, pick, hunt and refine Dalarna’s food, all make products with a clear origin from Dalarna. The products you can find in farm shops, markets, market halls, grocery stores and / or in cafes and restaurants. The map is made by ourselves and is available in print, as pdf and digital for computer and mobile phone.

You will find the printed map at producers, places to visit and some info points.
You can find the digital map here – FOOD SPOTTING ON LINE  (only in Swedish)
You will find the pdf map below.

KLICKA PÅ KARTAN FÖR BÄTTRE UPPLÖSNING
CLICK ON THE MAP FOR BETTER RESOLUTION

KLICKA PÅ KARTAN FÖR BÄTTRE UPPLÖSNING