Syfte och mål

SYFTE

DalaSmak – Dalarnas småskaliga livsmedelsförädlare ska verka för livsmedelsproduktion med smak, kvalité och identitet i centrum samt för den småskaliga livsmedelsförädlingens intressen.

Definition:

Med småskalig livsmedelsförädlare avses i detta sammanhang den som bedriver en varsam förädling av livsmedel utan onödiga tillsatser och som i väsentliga delar arbetar hantverksmässigt eller som i huvudsak använder lokala råvaror.

MÅL

  • Företräda branschen
  • Verka för förbättrade säljkanaler & distribution
  • Kompetensutveckling
  • Medverka i utvecklingen av ett lokalt livsmedelscentrum i Dalarna
  • Samordna information & insatser
  • Verka för en god arbetsmiljö för producenterna
  • Verka för fler producenter
  • Verka för ökad lönsamhet
  • Verka för användande av råvaror från Dalarna
  • Verka för samverkan, jämställdhet och integration.